Windykacja sądowa Poznań

Kancelaria Prawnicza, adwokaci, radcy prawni Poznań
Szybki kontakt z ekspertem:

Adwokat Radosław Namysł
Tel.: 61 851 75 52
Kom.: 660 725 800

ODZYSKAMY TWOJE PIENIĄDZE

Masz problem z odzyskaniem należności od swoich dłużników? My zrobimy to za Ciebie.

Od wielu lat zajmujemy się odzyskiwaniem pieniędzy dla naszych klientów. Windykacja należności, zmierzająca do wyegzekwowania zaległych płatności od dłużnika, prowadzona przez naszą firmę charakteryzuje się szybkością i skutecznością podejmowanych działań, profesjonalizmem oraz osobistym zaangażowaniem w każdą sprawę. W swojej ofercie mamy kompleksową obsługę obejmującą zarówno windykację przesądową, jak i obsługę na etapie sądowo-egzekucyjnym. Zajmujemy się sprawami zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Windykacja przesądowa prowadzona jest na podstawie jednej umowy o świadczenie usług windykacyjnych, dzięki czemu nie jesteście Państwo zmuszeni do podpisywania odrębnych umów przy każdym zleceniu. 

Współpraca z nami może przybrać  formę jednorazowego zlecenia lub też stałej obsługi windykacyjnej. Dzięki połączeniu standardowych metod egzekwowania pieniędzy z niekonwencjonalnymi technikami oddziaływania na dłużnika, nasze działania kończą się sukcesem już na etapie windykacji polubownej.

Naszym Klientom oferujemy:
1) poszukiwanie majątku dlużnika;
2) egzekwowanie zaległych płatności na drodze polubownej - działania na tym etapie mają na celu doprowadzenie do dobrowolnej zapłaty należności przez dłużnika, a tym samym uniknięcie sporu na drodze sądowej. Obejmują one sporządzanie wezwań do zapłaty, negocjowanie sposobu zapłaty należności, kontrolę  ich regulowania, a także gromadzenie dowodów na wypadek ewentualnego postępowania sądowego;
3) reprezentowanie Klientów w sporach sądowym – obejmuje ono sporządzenie pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych kierowanych do sądu jak również występowanie na rozprawach i posiedzeniach oraz przed organami ścigania;
4) monitorowanie działań prowadzonych przez komorników -  na tym etapie zajmujemy się gromadzeniem oraz przekazywaniem dokumentów do kancelarii komorniczych, a także nadzorowaniem działań podejmowanych w ramach egzekucji komorniczej;
5) uzyskanie informacji o dłużniku i jego majątku;
6) rejestrowanie dłużników w rejestrach dłużników niewypłacalnych ;

Naszą zasadą jest indywidualne podejście do każdego Klienta oraz otoczenie jego interesów majątkowych należytą opieką. Pełne zaangażowanie w każdą sprawę gwarantuje skuteczne egzekwowanie zaległych należności oraz zapewnienie naszym Klientom płynności finansowej.